Veteranen Search Team

 

       Foto: Veteranen Search Team

 

Op donderdag 13 juni is er weer een bijeenkomst van het Militair Meeting Point Elburg in restaurant de Haas in Elburg. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle oud defensiemedewerkers uit omgeving van Elburg en begint om 15:00 uur. Pim Hovenga zal ons bijpraten over de Veteranen Search Team, waaraan hij medewerking verleend.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. De genoten consumpties zijn voor eigen rekening.

 

Pim is na een gevarieerde loopbaan bij de Veldartillerie, Artillerieondersteuningsbatterij en JISTARC in de wereld van GIS (Geografisch Informatie Systeem) terechtgekomen. Deze kennis kan hij goed gebruiken bij zijn vrijwilligerswerk voor het Veteranen Search Team.

 

Zie voor meer informatie over het werk van het Veteranen: www.veteranensearchteam.nl