Verkenning "Toen, Nu en in de Toekomst"

 

Op donderdag 11 april geeft ritmeester Johan van der Veen een lezing over “Verkenning toen , Nu en in de Toekomst.” Deze lezing wordt gehouden in Restaurant De Haas in Elburg en begint om 15:00 uur. Van der Veen gaat onder meer in op de oorsprong van verkenning, het ontstaan van cavalerie verkenningseenheden en hun taak en rol daarbij.

Johan van der Veen is zijn loopbaan in 1985 begonnen als technisch specialist monteur wiel- en rupsvoertuigen. Na enkele jaren kreeg hij de kans om zich via de Koninklijk Militaire School (KMS) te bekwamen als onderofficier bij het wapen der cavalerie. Als onderofficier verkenner heeft onder andere functies bekleed als verkenner, tirailleur en tankcommandant bij diverse cavalerie-eenheden. Als officier werkte hij in het vakgebied operatiën en inlichtingen. Johan heeft aan een viertal uitzendingen deelgenomen, onder meer naar  Bosnië en Afghanistan. Momenteel is hij hoofd Kenniscentrum Verkenning bij het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OCMAN) in Amersfoort, waar hij zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe doctrines voor verkenningseenheden en de daarbij behoren opleidingen.

Bent u oud defensiemedewerker ( burger of militair) en nog nooit op een van onze bijeenkomsten geweest, dan is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met het Militair Meeting Point in Elburg. Wij houden vijf bijeenkomsten per jaar, te weten op de tweede donderdag van de maanden februari, april, juni, september en november en duren van 15:00 uur tot 17:00 uur Wij proberen voor deze bijeenkomsten een spreker uit te nodigen over een onderwerp dat raakvlakken heeft met de defensieorganisatie

Foto: Henk Graas